Teknisk säljare

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
– Utöka Infometrics nätverk med installatörer, tekniska konsulter, fastighetsägare och
etablera nya säljkanaler.
– Vårda, utveckla befintliga kundrelationer och skapa resultat genom merförsäljning.
– Vara en del av försäljningsteamet bland annat i arbetet med upphandlingar.
– Interagera med Kalkylteam, Drift & Support och Utveckling.
– I tjänsten ingår en del resor för att etablera relation och förtroende med nya och befintliga kunder.

Scroll to Top