Robin, Rushdi Al-Sálehi

Robin Rushdi

Robin Rushdi är grundare av företaget Vakansa – en plattform som underlättar för fastighetsägare, hyresgäster, föreningsliv, kulturliv och civilsamhälle att hitta och samutnyttja lokaler som står tomma delar av dygnet. Vakansa frigör, förmedlar och faciliterar tider då lokaler står tomma och gör dem attraktiva!

Robin brinner för hållbarhetsfrågan och har tidigare jobbat både som Hållbarhetschef på Ihus och Hållbarhetsförvaltare på Hemsö Fastighets AB.

På FastighetsMässan kommer Robin att delta i paneldebatten “Samnyttjande av fastigheter och vinklingen till social hållbarhet” – vad är nästa steg? Han är också med i mässans Advisory Board.

Scroll to Top