Frank Carlsson

Frank Carlsson

Frank Carlsson har jobbat som polis i Stockholm/Västerort i drygt 20 år, varav senaste 8 åren i Järva. Mesta tiden som närpolis och senaste fyra åren som områdespolis. Fokus främst inom brottsförebyggande och trygghetsskapande i lokalsamhället men även brottsofferrelaterade frågor. Social prevention med fokus på relationsskapande arbete, och situationell prevention med inriktning på tillgreppsbrott och det fysiska rummets betydelse, genom både planering och utformning av fastigheter och offentlig miljö. Delaktig i handboken Bo Tryggt 01. Medverkat i många trygghetsinventeringar i olika områden. Samverkat och samarbetat med många olika aktörer; kommuner, stadsdelsförvaltningar, trafikkontor, försäkringsbolag, Svensk Bilprovning, fastighetsförvaltare, boendegrupper, skolor m fl, i såväl linjearbete som större projekt. Första pristagare av Stiftelsen Tryggare Sveriges Brottsförebyggande pris 2017.

Scroll to Top