Olle Wiman

Olle Wiman

Arbetar som IT-samordnare och Controller på HBV. Har under de senaste åren bland annat utvecklat och tagit fram ett beslutsstödssystem för verksamheten. Systemet ger oss en möjlighet att med god precision och högdetaljrikedom följa avropen som görs på våra avtal. Systemet har även en funktion för att beräkna miljöspend vilket jag kommer prata om och visa vid vårt frukostseminarium. Systemet är även tillgängligt för våra medlemmar genom vår portal ’Mina Sidor’.

Scroll to Top