Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren är kriminolog, fil.dr. i psykologi och f.d. polis och chef inom polisen. Han har arbetat vid bl.a. Brottsoffermyndigheten och Rikspolisstyrelsen samt varit styrelseledamot i Brottsofferjourernas Riksförbund och ordförande vid Riksorganisationen för anhöriga till Våldsdödade (RAV). Sedan år 2008 är Magnus generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.

På FastighetsMässan kommer Magnus att delta i seminiaret “Trygghetsproblematiken i utsatta områden – vad kan fastighetsägare göra?” Han är också med i mässans Advisory Board.

Scroll to Top