Lotta Näslund

Lotta är en visionär odlare och klok projektledare som varit engagerad i stadsodling sedan 2013 då hon började odla på Trädgård på Spåret. Hon har också arbetat med stadsodling och ungdomar och är inne på odling för hälsa och välmående, sociala aspekter av gemensamma odlingar i staden.

Scroll to Top