Emil Belfrage

Emil Belfrage är en av grundarna till entrepenadföretaget Stabtech. På FastighetsMässan kommer han att framföra sitt anförande “Innovativ teknik – framgångsfaktor i en modern och kostnadseffektiv förvaltning.”

Scroll to Top