Anna-Jarnehammar-IVL-Svenska-Miljöinstitutet (3)

Anna Jarnehammar

Anna Jarnehammar, Vice VD på IVL Svenska Miljöinstitutet, har arbetat med hållbarhetskrav för olika produkter under lång tid. Sedan 2004 på IVL svenska miljöinstitutet där hon utvecklat bland annat området hållbart samhällsbyggande. Anna är också styrelseordförande för BASTAbolaget och sitter i styrelsen för eBVD i Norden AB som är byggsektorns digitala byggvarudeklarationer samt i Möbelfakta som säkerställer högt ställda krav på hållbarhet genom hela leverantörskedjan. Senaste åren fokuseras arbetet på IVL att också kunna arbeta med klimatkrav till rimlig kostnad liksom att säkerställa att också byggbranschen blir cirkulär genom arbetet i Centrum för cirkulärt byggande där Anna bidrar med strategiskt perspektiv i styrgrupperna.

Scroll to Top