WSP Sverige AB

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.
Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Tillsammans har vi
43 600 medarbetare på över 550 kontor i 40 länder.
I Sverige är vi omkring 4 100 medarbetare. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

Scroll to Top