VVS-Forum

VVS-Forum är den ledande branschtidningen inom värme, ventilation, sanitet, VA, miljö, energi, kyla och isolering.
Vi har bevakat branschen i 88 år.
VVS-Forum utkommer med 11 nummer per år.
TS fackpressupplaga 20 000ex/nr 2020

Tidningen
• 30 000 läsare per nummer.
• Läsarna anser att tidningen framförallt är aktuell, tro­värdig och branschledande.
• 84 % av läsarna har besluts­inflytande över inköp.

Nyhetsbrevet
• De flesta läser omkring hälften av alla nyhetsbrev, det vill säga 2 av 4 på en månad.
• 6 av 10 klickar ganska eller mycket ofta på en artikel.
• 68 % svarar att de observerar annonserna och av dessa agerar 7 av 10 på något sätt.
• 92 % ger bra betyg till nyhetsbrevet.

vvsforum.se
• 7 av 10 besöker vvsforum.se minst någon gång per månad.
• Väl på sajten är det 7 av 10 som observerar annonser.
• Hälften av besökarna agerar på annonserna.
• 87 % ger bra betyg till vvsforum.se.

VVS-Forum ägs och ges ut av Installatörsföretagen, en bransch- och arbetsgivarförening.
De 3.600 medlemsföretagen inom el- och VVS-branscherna har totalt 50.000 anställda.

Scroll to Top