Smarta lås i hemtjänsten – Stockholms stad

Smarta lås införs i Stockholms stad
För att förbättra vår service och säkerhet inför Stockholms stad ett nytt system för nyckelhantering i hemtjänsten. Personer med hemtjänst eller trygghetslarm kommer att få ett nytt och säkert digitalt lås monterat på sitt befintliga lås och på portlåset.

Tryggare för den som har hemtjänst eller trygghetslarm
* Personal kan vara på plats snabbare vid larm.
* Endast behörig personal kan komma in.
* Den enskilde behöver inte lämna ifrån sig nycklar.
* Den enskilde fortsätter att använda sin nyckel som vanligt.

Enklare för personalen
* Färre och kortare resor.
* Enklare nyckelhantering.

Säkrare för fastighetsägare
* Starkare skalskydd.
* Behöver inte längre lämna ut portnycklar, portbrickor eller portkoder.

Information för fastighetsägare
Låslösningen är vald för att inte påverka fastighetens skalskydd eller användning för övriga boende. De nycklar och portbrickor som hemtjänsten använder idag kommer att återlämnas och hemtjänsten har inte längre behov av portkoder och portbrickor. Den digitala nyckeln är endast aktiv under personalens arbetspass och avaktiveras vid arbetspassets slut. Varje gång den digitala nyckeln används loggas både användare och tid för dörröppning. Det ökar säkerheten och tryggheten för fastighetsägare, personer med hemtjänst och personal i hemtjänsten.

Låssystem och montering
Stockholms stad har upphandlat en låslösning som består av lås och digitala nycklar via det svenska företaget Swedlock AB. Systemet används i ungefär 60 svenska kommuner och av över 35 000 dagliga användare, främst inom äldreomsorg, räddningstjänst och andra samhällsviktiga funktioner.

Låsen monteras både på låst entréport och på den enskildes bostadsdörr. Befintliga låssystem och nycklar påverkas inte.

Till både entréport och bostadsdörr används Swedlocks dubbellås DUO City. Låset är också anpassat för soprum och tvättstugor. Dörrens befintliga låscylinder monteras i DUO-låset som därefter monteras på dörren utan åverkan. DUO-låset passar både för rund och oval cylinder och är inte kopplat till el. Swedlock DUO City är certifierad enligt SSF 3522 utgåva 2, låsklass 3.

Montering på entréport utförs av certifierad låsfirma, och montering på bostadsdörr utförs av tekniker från Stockholms Trygghetsjour. Installationen innebär ingen kostnad för fastighetsägare eller boende. Stockholms stad äger låsen och står för kostnader förenade med införande och förvaltning.

Inför montering inhämtar Stockholms stad fastighetsägarens medgivande.

Scroll to Top