Saps Service Management

Saps Service Management är ett outsourcingföretag som driver och utvecklar servicetjänster inom två segment:

INFRASTRUKTUR
FASTIGHET

Inom Infrastruktur servar vi funktionsanläggningar i offentlig miljö. Vi tar gärna helhetsansvaret inom management, administration, drift och underhåll, service och tillsyn av hållplatser, depåer, vänthallar, parkeringar, tågstationer, perronger, rastplatser, bensinstationer och andra publika miljöer.
Fastighet levererar fastighets- och bostadsservice. Vi har lång erfarenhet av att leverera tjänster till de flesta typer av fastigheter, som kontor, industri, skolor, sjukhus och köpcentrum.
Tjänsterna utförs för såväl privata bolag som offentliga uppdragsgivare.

Vi arbetar enligt vår MAS-modell, där initialerna står för Management, Administration och Service. Vi kan alltså ta hand om både det rent praktiska servicearbetet, administrativa uppgifter och ta totalansvar för en kunds hela servicebehov. Ju större ansvar vi får ta, desto mer kan kunden fokusera på sin kärnverksamhet. Målet är att stärka våra kunder, medlen är kompetens och engagemang.

Saps kultur präglas av oräddhet inför nya idéer, enkelhet i allt vi gör, flexibilitet i en föränderlig värld och ansvarsfullhet gentemot våra kunder, partners och inte minst varandra. Vi är ett expansivt och entreprenörsdrivet företag med stora visioner. Vi finns idag på den svenska marknaden med över 200 medarbetare, och tillväxten kommer att fortsätta. Därför är vi alltid på jakt efter nya duktiga och drivna medarbetare. Vi ställer stora krav på engagemang, kompetens och initiativförmåga. I gengäld kan vi erbjuda stort utrymme och stöd för egna kreativa idéer i nära samarbete med våra kunder.

SAPS STÅR FÖR LIVSKRAFT

På engelska betyder Saps livskraft och det är en mycket bra beskrivning på vad vi kan ge dig och din organisation. Vi frigör tid och energi som du sedan kan investera i din verksamhet. Då får den förutsättningar att växa och utvecklas i den riktning som är mest lönsam.

Scroll to Top