Picler AB

Picler är en helhetsleverantör inom digitala inforationsdisplayer till Fastighetsbranschen.
Picler har valt att nischa sig enbart mot fastighetsbranschen eftersom vi tidigt såg ett stort behov hos branschen av en leverantör med spetskompetens. Picler är helhetsleverantör på displayer, casing , mjukvara och installation med eftervarande service och support.
Förvaltare, fastighetsskötare och andra berörda personer loggar enkelt in i vår mjukvara och sprider information till sina digitala informationsdisplayer för att effektivt sprida budskap och information till hyresgäster och besökare i fastigheten.

För att skapa en oslagbar infodisplay har Picler tagit fram en integrationshub “PicFlow”. PicFlow hämtar data från fastighetsbolagens fastighetssystem och publicerar automatisk ut info i ytorna på displayen. Det kan exempelvis vara namnregister och driftmedelanden.

Piclers vision är att vara nummer ett när fastighetsbranschen ska sprida information digitalt i trapphus och entréer.

Scroll to Top