Panasonic Nordic

Panasonic är en av världens största och ledande elektroniska produkttillverkarna. Djupet och mångfalden i vår forskningskapacitet, tillverkningsexpertis, högkvalitativa och sofistikerade produkter har varit fortsatt stark sedan 1918. Panasonic är en energisk, kreativ och proaktiv organisation som konsekvent strävar efter att överträffa sina kunders förväntningar…
En av satsningar som har bestämmts på global nivå är komersiella aircon produkter.

Scroll to Top