Ocab Stockholm

Om oss

Ocab etablerades redan 1964. Sen dess har vi hjälpt fastighetsägare och andra intressenter med att sanera efter bränder, vattenskador, mögel, asbest, klotter, radon och luktproblem. Vi utför också tjänster som fogning, rivning, läcksökning och inomhusmiljöutredningar. Ocab har jour dygnet runt året om.

Markerad produkt

Sanering och rengöring

Vi utför sanerings- och rengöringsuppdrag och är en engagerad problemlösare oavsett om det handlar om att rädda värden efter en brand eller få bort farliga ämnen på ett säkert sätt.

Läs mer »

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top