Nrlyze AB

Nrlyze utvecklar en analysplattform som bygger på kontinuerlig mätning, analys och optimering av värmesystemets prestanda.
Vi kalibrerar ditt befintliga styrsystem så att det levererar ett optimalt inomhusklimat.

Metodiken bygger på samma principer som använts i decennier för att optimera produktionslinor i fordonsindustrin. Vi gör den tillgänglig för energisystem i fastigheter

Verktyget identifierar energislöseri och hjälper fastighetsägaren eller teknikern att effektivisera och följa upp så att fastighetens befintliga styrsystemet fungerar optimalt.