Ngenic Sverige AB

Ngenic skapar en plattform för det smarta hemmet med digitaliserade energitjänster för konsumenter, fastighetsägare och energibolag. Ngenic erbjuder fastighetstjänsten Fairshare som innefattar individuell mätning och debitering (IMD) för fastighetsägare. Med tjänsten Tune Highrise- smart styrning för fastigheter, får de boende ökad komfort samtidigt som fastigheten sparar energi. Vi arbetar med utveckling och tillverkning av smarta energiprodukter vi samarbetar med ett 70-tal energibolag samt över 100 fastighetsägare och Brf i dagsläget. Produkterna och styrsystemet möjliggör ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur i el och fjärrvärmenät. Huvudkontor i Uppsala.

Scroll to Top