Myrspoven AB

Vår vision är att minska den globala fastighetsbranschens koldioxidavtryck med 1%

Myrspoven AI skapar förutsättningar för anmärkningsvärd energibesparing genom att använda AI för att kontinuerligt göra mikrojusteringar av en byggnads befintliga HVAC-system. Den övervakar en mängd datapunkter och fattar sedan beslut om hur man optimerar HVAC-systemet i realtid. Denna process innefattar kontinuerlig övervakning, utvärdering och justering och kan endast uppnås med avancerade djupinlärningsmetoder och förståelse för HVAC -miljön. Resultatet är en driftoptimerad fastighet med syfte att reducera kostnader öka komforten för inomhusklimatet

Vårt uppdrag är att göra gråa byggnader gröna vilket för oss innebär en energieffektivisering av fastighetsbranschen med hjälp av högt kompetenta medarbetare och kollegor från IT och ingenjörs yrkena.

Vad gör Myrspoven i detalj?
Med hjälp av avancerad artificiell intelligens styr vi kommersiella byggnader och deras system för att kontrollera uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC systemet). Myrspoven AI maximerar användningen av den befintliga datan från ditt building management system (BMS) för att göra din byggnad smartare och till en miljökämpe:
– Integrationen sparar upp till 25% av de totala energikostnaderna
– Detta ökar din termiska komfort med upp till 60% samt förlänger utrustningens livslängd
– Myrspoven minskar byggnadens koldioxidavtryck med 20-40%

Detta sker i tre steg:
Steg 1: Vi kartlägger ditt befintliga system och lära dig byggnadens termiska beteende.
Oavsett hur unik en byggnads vanor och beteenden är kan Myrspoven AI kommunicera med den befintliga infrastrukturen. Byggnaden ansluts sedan genom en integration av Myrpsoven AI som sedan samlar in data från BMS och startar vår AI-motors inlärningsprocess. Under 6-8 veckor samlar AI:n in data och skapar en datauppsättning som kort sagt är en kopia av byggnaden. Under denna period lär den sig det termiska beteendet för varje zon i din byggnad och börjar identifiera unikt konfigurerade optimeringsstrategier. Detta i syfte att bibehålla dina förinställda temperaturer på ett effektivt sätt.

Steg 2: Optimera din byggnads HVAC-verksamhet i realtid.
– Efter 6-8 veckor, efter att ha lärt sig byggnadens beteende, lägger Myrspoven AI till ett lager av intelligens genom att inkludera externa informationskällor, till exempel väderprognoser, tariffstrukturer och brukarbeteenden (såsom semestertiden och högtider).
– Myrspoven AI förutspår sedan varje zons framtida tillstånd i byggnaden och de optimeringsstrategier som krävs för att minska oönskade temperaturförändringar.
– Vår AI optimerar sedan autonomt byggnadens HVAC-system och dess komponenter i realtid genom att direkt skriva tillbaka information till regulatorn. Dessa unika instruktioner upprätthåller maximal komfortnivå och säkerställer byggnadens utrustnings säkerhet och effektivitet samtidigt som byggnadens koldioxidavtryck minskar.

Steg 3: Lär dig kontinuerligt och förbättra prestanda
Systemet är självgående, självlärande och stöder byggnaden 24/7. Nya instruktioner och data uppdateras och skickas till er byggnad var 15:e minut. Detta för att effektivt kunna arbeta med nya förutsättningar som tar plats såväl inomhus som utomhus.