Moderna Återvinningslösningar AB

Om oss

Varför skall Ni engagera oss på Moderna Återvinningslösningar AB?
För ett antal år sedan var ”sopor” bara något utan värde, men nu vet vi alla att det är en värdefull resurs som används för att producera energi, nya material eller till och med återbrukas. Att se ”sopor” som en resurs är ju faktiskt fundamentet i en cirkulär ekonomi.

Därigenom återvinning och källsortering blivit en viktig syssla för oss alla som behöver kunna göras snabbt, bekvämt och kostnadseffektivt. För att garantera att kunden alltid får den bästa lösningen arbetar vi på Moderna med ett brett produktsortiment som täcker alla behov och lösningar och där endast de bästa produkterna väljs ut med avseende på design, funktionalitet, ekonomi, kvalitet och de bästa garantierna. Och vi väljer med förkärlek produkter och system med skandinavisk design och tillverkning.

Men minst lika viktigt som att välja rätt system och produkter utifrån kundens unika behov och förutsättningar, är en noggrann planering och att installation och markarbeten görs med hög kvalitet och god design, annars blir slutresultatet undermålig.

För att klara av allt detta med bravur för våra kunder har vi utvecklat MPG, Moderna Projekt Genomförande, ett strukturerat arbetssätt som närmast kan jämföras med vad man i byggbranschen kallar för totalåtagande eller totalentreprenad.

För dig som är bekant med det sista begreppet så utgår vi från allmänt vedertagna regelverk som ABT06 (Allmänna Bestämmelser Totalentreprenader 06), Bas P/ Bas U (byggarbetsmiljösamordnare projektering/utförande) samt ISO 9000, 14 000 och 45 000 d.v.s. ISO system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö vilka beskrivs i en KMA plan för projektet.

Kort och gott, vi lägger mycket resurser på arbetsledningen för att kunden ska känna sig trygg och kunna luta sig tillbaka och låta oss göra allt jobb efter era önskemål tills stationerna är färdiga för besiktning och driftsättning. Beställaren ska endast behöva vara i kontakt med EN person, projektledaren, och inte behöva bolla saker med både leverantören och markentreprenören.

Låt oss göra det vi är bra på. Så får du mer tid att göra det du är bra på.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top