KONE AB

När tekniken öppnar för nya möjligheter kan en partner som ser till byggnadens hela livscykel öka värdet ännu mer. Med KONEs skräddarsydda lösningar för hissmodernisering och service kan din hiss uppgraderas eller helt bytas ut till en uppkopplad hiss i KONE DX-klassen.

DX står för Digital Experience (digital upplevelse). Tack vare uppkopplingen är hissarna enkla att integrera i ett befintligt fastighetssystem, och du kan lägga till nya smarta tjänster i takt med att behoven förändras. KONE DX-klassens hissar kan enkelt kopplas upp till servicetjänsten KONE 24/7 Connected Services som övervakar hissarna dygnet runt. Att potentiella problem kan åtgärdas redan innan de orsakar ett driftstopp gör livet enklare för dem som använder eller underhåller byggnaden.

KONE DX gör det möjligt att utveckla byggnaden och öka dess värde över tid – för en uppdaterad byggnad i dag och i framtiden.

Scroll to Top