Junior Living

Junior Living levererar boendelösningar såsom lägenheter och radhus, modulbyggda i svensk fabrik. Att utöka boendearean med ytterligare lägenheter på tak eller andra ytor ger ökade inkomster för en bostadsrättsförening, men möjligheter finns även att förtäta med helt nya byggnader på parkeringar grönytor mm.

Scroll to Top