JETAS Quality Systems AB

JETASMETODEN® är det ideala systemet för ärendehantering för företag med medarbetare som huvudsakligen tillbringar arbetsdagen utanför kontoret.
JETAS består i huvudsak av två delar, dels vår webbtjänst som används för felanmälan och administration av systemet och dels via våra appar. Använd din mobila enhet på fältet för att skapa och hantera ärenden gällande såväl felavhjälpande som förebyggande drift- och underhållsarbeten. Systemet ger full transparens mellan beställare och utförare.

Scroll to Top