Ignesco Säkerhetskonsult AB

Ignesco Säkerhetskonsult AB

Vi är ett företag med visioner om att kunna förbättra säkerheten i fastigheter och organisationer runt om i Sverige.
Vi utför inventering av fastigheternas brandskydd för att därefter upprätta brandskyddsutlåtande med tillhörande brister och åtgärdsförslag.
Vi upprättar även Brandskyddsbeskrivningar och Brandskyddsdokumentationer vid om och tillbyggnad.
Vi strukturerar upp företagets systematiska brandskyddsarbete (SBA), systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) mm. Till sin hjälp använder kunderna vårt webbaserade program för att enkelt via telefon, läsplatta eller dator utföra sina kontroller och bearbeta brister.

Scroll to Top