HögforsGST

Helhetsgrepp inom värmeteknik
HögforsGST – ett av Nordens största företag inom värmeteknisk utrustning och sedan 2007 en av de ledande leverantörerna på den svenska marknaden.
Vi kan ta helhetsgrepp i alla typer av projekt – från behovsanalys och dimensionering till uppföljning, underhåll och löpande optimering.
Vi ser till att delarna i systemet samspelar på ett sätt som gynnar funktion, ekonomi och miljö. Ofta handlar det om långt driven förenkling. Just nu expanderar vi starkt på den svenska och norska marknaden.

Scroll to Top