Hiotlabs/Polygon

https://www.polygongroup.com/sv-SE/
Polygon förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. Det är kombinationen av människor, kunskap och teknik som gör oss till den globala experten inom hantering av fastighetsskador. Vi erbjuder tjänster inom fukt-, vatten-, och brandskador, konsulttjänster inom skadeutredning, fuktsakkunnigtjänster, utbildning, miljö, tillfällig klimatkontroll, sanering och läcksökning.

Fairtrail – Prevention as a Service


Dotterbolaget Hiotlabs utgör en central hörnsten i det vattenskadeförebyggande arbetet. Sensorer i kombination med Hiotlabs tekniskt ledande IoT platform – Fairtrail – möjliggör tidig detektion av vattenläckage så att skador kan förebyggas och minimeras. Tillsammans med Polygons expertis och konsulttjänster kan denna helhetslösning spara mer tid och pengar, samt utgöra en hållbar lösning för minskad CO2 påverkan.

Scroll to Top