HBV – allmännyttans inköpsfunktion

HBV är en inköpsfunktion, helägd av 374 medlemsbolag, som i huvudsak består av Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Vi genomför samordnade upphandlingar och upprättar ramavtal för varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med drygt 40 ramavtalsområden hjälper vi dagligen våra medlemsbolag att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster.