Garantio

Vi effektiviserar felanmälan med videosamtal och halverar tid och kostnad i garantiärenden och felanmälan. Vi har hämtat inspiration från sjukvårdens arbete med att effektivisera ärendehantering med hjälp av videosamtal. Genom att hantera dina ärenden i videosamtal och skapa en tydlig videodokumentation så sparar vi inte bara din tid och dina pengar, du får också gladare och nöjdare utförare, hyresgäster, kunder, samarbetspartners, kollegor och på sikt en bättre miljö.