Frico

Frico utvecklar och marknadsför väldesignade, tekniskt högstående produkter och system som skapar ett komfortabelt inneklimat till bästa ekonomi.

Vi erbjuder en helhetslösning med både värmesystem och produkter för tillskottsvärme som hjälper dig hantera klimatet i butiker, industribyggnader, kontor såväl som på hotell, restauranger och idrottsarenor. Eftersom vi månar om vår jord ser vi till att våra produkter är klimatsmarta. I vår produktutveckling ligger fokus på att få ut största möjliga funktion med minsta möjliga energiåtgång – utan att ge avkall på våra kärnvärden förtroende, kompetens och design. De intelligenta produkterna innehåller reglersystem som ser till att du aldrig förbrukar mer energi än vad som behövs.

Scroll to Top