Flowbird Sverige AB

Vi skapar parkerings och betallösningar med helhetssyn vilket lägger grunden för säkra, pålitliga och effektiva lösningar.
Det gör att vi hela tiden drivs av att se till att alla som kommer i kontakt med våra system, oavsett om det är en kund, en administratör eller en kontrollant, så ska de få ett gott intryck av oss.
Oberoende av klimat, miljö, vägplanering eller trafikförhållanden, kan våra integrerade lösningar skräddarsys för att tillgodose alla förekommande behov.

Scroll to Top