FF Fastighetsservice AB

FF-Fastighetsservice AB bildades som en följd av branschens växande svårigheter att rekrytera personal inom fastighetssektorn. I mitten av 70-talet förekom också en del oseriös verksamhet inom entreprenadbranschen och en stabilisering efterfrågades.

Historik

Initiativet till att bilda FF-Fastighetsservice AB togs 1976 av Fastighetsarbetsgivarnas Förbund (numera Almega). Under 80-talet tillkom även Sveriges Fastighetsägareförbund och ett antal regionala Fastighetsägareföreningar som delägare för att kunna erbjuda sina medlemmar ett helhetskoncept inom fastighetsförvaltning.
1994 förvärvades aktiemajoriteten av företagets VD respektive vVD‚ Ingemar Bergander och Elisabeth Wärn. År 2000 blev Ingemar Bergander ensam ägare. Sönerna Michael & Mats Bergander tog sedan över innan ägarbilden förändrades till dagens.

Företaget idag

Idag ingår företaget i PHM Group som är ledande inom förvaltning i Norden.
FF-Fastighetsservice AB bedriver verksamhet på ett antal orter i Sverige med ca 150 medarbetare i syd- och mellansverige.
FF-Fastighetsservice AB erbjuder ett totalt åtagande vilket innebär att bolaget kan vara kundens huvudleverantör inom fastighetsförvaltning.

Företaget är organiserat i fyra olika verksamhetsgrenar:

Fastighetsskötsel: renhållning, trädgård, reparationer, snickerier, vvs, el, drift osv.
Städservice: kontors- trapp- och lägenhetsstädningar samt specialstädningar för boende- omsorg.
Teknisk förvaltning: kvalitetsansvar enligt PBL, handläggning av vattenskador, besiktning av lekplatser, avflyttningsbesiktningar, projekt- och byggledning, konsulting mm.
Ekonomisk förvaltning: Redovisning för bostadsrättsföreningar & fastighetsägare, hyresavisering för dig som fastighetsägaren, all övrig förekommande administration.

Scroll to Top