EWF Eco AB

Vill du veta hur Stockholm reducerade insamling med 97%? Våra lösningar effektiviserar hantering av skräp i det publika rummet. Samtidigt kan ni få värdefull data och kontroll över era skräpkorgar. Med cirka 70,000 etablerade enheter världen över, hjälper vi kommuner och kommersiella fastigheter att lyckas med sin skräphantering. Färre insamlingar, ökad kapacitet och ökad produktivitet. Besök oss.

Scroll to Top