Digital Låssmed

Ny teknik kräver ny kunskap – den har vi.
Digital Låssmed® är en kvalitetsgaranti.

Vi är säkerhetsexperter som är specialister på digital lås- och passerteknik anpassad för både dagens och framtidens krav på digitalisering. Alla Digitala Låssmeder har lång erfarenhet inom digital säkerhets teknik och följer med i utvecklingen av den digitala fastigheten. Vi är märkesoberoende när det gäller val av produkt, detta för att kunna ge dig som kund rätt lösning för dina behov.

För att garantera en kvalitetssäkrad installation och underhåll följer vi en beprövad process vid design, installation och förvaltning av digitala system.
Du kan även själv bistå i arbetet och sänka dina kostnader, genom att bland annat nyttja vårt digitala verktyg Låsportalen. Låsportalen är en portal för ärendehantering och behörighetsstyrning av lås- och passersystem. Behörighetskontroll och verifiering sker via Bank-ID i alla ärenden. Du får full insyn och kontroll på såväl pågående som avslutade ärenden.

Scroll to Top