Conmer

Conmer är en expertpartner inom fastighetsförvaltning.

Vår digitala livscykel- och tekniska värdeförvaltningstjänst ger renoveringsinvesteringar optimerade kassaflödesanalyser och rapporter för enskilda fastigheter och hela fastighetsportföljer som stöd för beslutsfattandet, med beaktande av fastighetens livscykelfas och renoveringsbehoven. Vi också producerar konditionsbedömnings och underhållsplans för fastiigheters.

Tekniska och Environmental due diligence-bedömningar (TEDD) för säljare och köpare för att stödja beslutsfattande och försäljningsförhandlingar, oavsett om det gäller en enskild fastighet eller en mer omfattande fastighetsportfölj. Vårt erfarna team av specialister fungerar som en konsultpartner på ett interaktivt sätt under hela processen.

Scroll to Top