CJM Network AB

Levererar blixtsnabba IT-lösningar utan kompromisser
CJM Network AB bildades som en gren till moderbolaget Emterfors El Entreprenad AB. Våra kunder i fastighetsbranschen förvaltar lokaler till företag och offentlig sektor i hela Sverige och vår förhoppning är att vi ska kunna tillgodose deras behov av uppkoppling och anslutning till Internet på ett mer fördelaktigt sätt än våra konkurrenter.

Vi finns i Stockholm och levererar tjänster i hela Stockholms län. Vår vision är att skapa nära relationer till våra kunder. Vi vill att varje kund ska känna sig viktig och som en central aktör i arbetet. Vi satsar därför på god support, kundtjänst och grundlig uppföljning av nybeställningar.

Vi följer utvecklingen i telekombranschen noggrant och har dialoger med våra leverantörer och kunder för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig och stabil anslutning till fiberinfrastrukturen i Stockholm.

Scroll to Top