Cija Tank AB

Om oss

Cija Tank AB grundades 1958 av Carl-Ingvar Jansson och sysslade då med tankservice och åkeritjänster. I början av av sjuttiotalet byttes namnet ut till Cija Tank AB och sedan 2015 ingår företaget i Cleanpipe-gruppen. Idag ägs gruppen av Infrea. Vi skapar fria flöden och vår verksamhet är en viktig del i att samhällen fungerar och utvecklas på ett hållbart sätt. Vi är ett fullserviceföretag inom AVA- avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper er med allt från slamsugning och högtrycksspolning till torrsugning, infodring av ledningar och transporter av farligt avfall. Våra kunder finns inom industri, kommun, bygg samt fastighetssektorn. Med vår jourverksamhet står vi redo i hög servicegrad, dygnet runt. Välkommen att diskutera just din verksamhets behov med oss.

Markerad produkt

Torr & grävsug – en versatil tjänst

Med hjälp av våra schaktningsfordon kan vi med sugteknik schakta och frilägga husgrunder, avloppsledningar, kablar, fjärrvärmerör och trädrötter mm på ett skonsamt sätt och med minimala ingrepp på omgivningen och miljön. Via rördragningar från fordonet kan vi nå svåra och känsliga områden på höga höjder eller stora djup. I många lägen är våra torr- och grävsugningsfordon oslagbara, både när det gäller effektivitet och att minimera påverkan på mark och natur. Med ett enda fordon löser vi schaktningen på ett resurseffektivt sätt.

Läs mer »

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top