Cija Tank AB

Om oss

Cija Tank AB är en väletablerad aktör i Storstockholm sedan slutet av 50-talet. Vi erbjudander spoltjänster såsom underhållsspolning av stammar och bottenplattor både i privata och kommersiella fastigheter. Slamsugning, avloppstömning, tankrengöring, torrsugning och hantering av miljöfarligt avfall är en annan del av den breda produktportfölj som både fastighets- och industrikunder efterfrågar. Med ett 25-tal fordon i Saltsjö-Boo kan man vara flexibel och snabbt komma till kund för att hantera uppkomna situationer och vidta rätt åtgärder.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top