CADO i Sverige

CADO i Sverige är ett agenturföretag verksamt inom lekplatser, lekplatsutrustning, bänkar och sportutrustning.
Produkterna är av hög kvalitet, flexibla, kundanpassade och erbjuder unika lösningar för kunden.
Med den erfarenhet vi har och som familjeföretag skapar det ett engagemang och kunskap som är unikt i branschen.
Leverantörerna vi arbetar för, är noga utvalda för att passa in i produktportföljen, dvs. hög kvalitet, flexibilitet och ständig produktutveckling.
CADO är navet mellan leverantör och kund. Kunderna består i huvudsak av arkitekter som ställer förfrågan angående våra produkter och tjänster, samt olika fastighetsbolag, byggföretag och kommuner.

Scroll to Top