Bravida Sverige AB

Bravida erbjuder hållbara lösningar för fastighetens hela livscykel genom att optimera energiåtgången i fastigheterna, använda fossilfira och kundnära leveranser ser vi till att arbeta för minsta möjliga klimatavtryck från både oss och våra kunder. Vi tar ansvar för samtliga teknikområden och driver service och installation på så sätt skapar vi förutsättningar för våra kunder att samordna, optimera, spara och effektivisera.
Bravida koncernen är en ledande totalleverantör av service- och installationstjänster i Norden,
med mer än 12 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs,ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och avbrottsfri kraft.
Bravida finns representerade via 300 avdelningar på orter runt om i Sverige, Norge, Danmark och Finland.”

Scroll to Top