Boo Energi Försäljnings AB

Boo Energi Försäljnings AB

Boo Energi bildades lördagen den 30 maj 1920, då ett antal personer träffades i Sågtorps skola för att diskutera det gemensamma intresset att anskaffa och nyttja elektricitet. Boo Elektriska Distriubutionsförening bildas och 5 km elledningar köptes in.

Nu, över 100 år senare är Boo Energis affärsidé är att sälja 110% klimatpositiv el med ett högt prisvärde, personlig service och starka mervärden.

Vi ser att solpaneler och laddlösningar är en viktig del i uppbyggnaden av ett hållbart samhälle och erbjuder smarta energitjänster både till privatpersoner och företag.

Boo Energi erbjuder konkurrenskraftiga priser med generösa avtalsvillkor, alltid helt utan dolda avgifter och med en genuint bra service. Vi är ett energibolag i framkant som gärna vill testa ny teknik med hållbara energitjänster, där innovation möter tradition.

Scroll to Top