Bio-Circle Surface Technology AB

Bio-Circle Surface Technology AB

Om oss

Naturligt rena fastigheter.
Att värna om sina anställdas hälsa och ta ansvar för miljön är idag högprioriterade områden.

Vi arbetar med framtidsorienterade projekt inom miljöskydd, bioteknik och ytkemi.
Bio-Circle Surface Thecnology GmBh har under de senaste åren har vi fokuserat på att utveckla alternativa rengöringsmedel, med minskning av VOC (flyktiga organiska ämnen = lösningsmedel) som mål på medellång och lång sikt.
Bio-chem CLEANTEC GmbH sätter fokus bland annat som säljpartner för Bio-Circle Surface Technology GmbH inom områdena gastronomi, hotellbranschen och livsmedelsindustrin.

Bio-Circels VENT använder bioteknik med hjälp av biologiska enzymer och stoppar uppbyggnaden av fett i frånluftskalaler.

När enzymerna löser upp fetter till flytbara biprodukter visar laboratorietester att nedbrytningsprodukterna av fettet inte längre är brandfarliga efter behandling med VENT Liquid, vi minimerar brandrisker.

Enzymerna fungerar likvärdigt på återvinningsbatteri och luktproblem med roterande värmeväxlare, vilket leder till minskad energiåtgång.

Bio-Circles SMÅDELSTVÄTTAR bygger på en uppvärmd vattenbaserad vätska som innehåller en naturlig bakteriekultur (mikroorganismer).
Mikroorganismerna omvandlar oljan och restprodukterna blir vatten och koldioxid.
Bättre tvättresultat än lösningsmedel samt konstant bibehållen tvättkraft.

Vi hjälper fastigheter att optimera sin tvättprocess, framför allt när det gäller säkerhet, energi, miljö och
effektivitet.

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top