BASTEC AB

Om oss

Bastec utvecklar och marknadsför BAS2, det lättanvända och flexibla systemet för fastighetsautomation. BAS2 används primärt för att styra, reglera, mäta och övervaka ventilation, värme, kyla och andra tekniska system i fastigheter.

BAS2 är ett öppet system och vi samarbetar med ett stort antal företag och återförsäljare över hela landet som genomför entreprenader och projekt med BAS2 till slutkunder. Vårt kontor finns i Malmö där vi även genomför egna entreprenader och slutkundsprojekt, eller arbetar tillsammans med våra samarbetspartners i Öresundsregionen.

BAS2 ger minskad energiförbrukning, ökad inomhuskomfort och lägre totalkostnad i alla typer av fastigheter. Det används idag i flera framtidsinriktade projekt inom förnybar energi och alternativa energikällor.

Bastec AB ingår sedan 2014 i Latour Industries AB, ett affärsområde inom börsnoterade Investment AB Latour, men drivs som ett självständigt bolag. Sedan 2016 ingår Bastec i Latour Industries dotterbolag Bemsiq AB.

Markerad produkt

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top