BASTEC AB

Bastec AB är ett innovativt svenskt företag som utvecklar och marknadsför system för fastighetsautomation. Vårt system BAS2 styr, mäter och övervakar inomhusklimatet och bidrar till att minska energiförbrukningen i alla typer av byggnader. Vi har över 30 års erfarenhet och arbetar utifrån användarnas verkliga behov.

Vi har ett nära samarbete med våra Bastec-partners, systeminstallatörer och återförsäljare över hela landet, som genomför entreprenader och projekt med Bastecs system till slutkunder. Bastec har kontor i Malmö, där vi även genomför egna styrentreprenader och slutkundsprojekt, som ger värdefull input till våra avdelningar för support och utveckling.

Bastec AB ägs sedan 2014 av Latour Industries AB, ett affärsområde inom börsnoterade Investment AB Latour, men drivs vidare som ett självständigt bolag. Sedan 2016 ingår Bastec i Latour Industries dotterbolag Bemsiq AB, som är inriktat mot fastighetsautomation, mätdatainsamling och energieffektivisering.

Scroll to Top