Amido AB

Skapa värde och effektivisering samtidigt

I takt med den allt mer digitaliserade världen ser vi fler och fler disruptiva tjänster och erbjudanden. Det innebär att det är av största vikt att vara med i utvecklingen. Exemplen är otaliga på företag som inte har hängt med – Kodak, Facit, mobiler från Ericsson och Nokia. Listan kan göras lång.

Vi ser en utveckling inom fastigheter som ofta benämns Proptech eller Property Technologies. Innebörden är digitalisering inom fastigheter; eller transformering av hur fastigheter nyttjas, förvaltas och skapar kundvärde.

Amido är ett bolag verksamt inom Proptech. Vår idé är att skapa smarta och digitala lösningar för accesser till fastigheter och för dem som nyttjar och bor där. Utan teknisk komplexitet. Utan inlåsningseffekter.

Scroll to Top