Advokatfirman Goddaslaw

Advokatfirman Goddaslaw är en affärsjuridisk byrå som drivs av och för entreprenörer. Vi strävar efter att se möjligheter som andra inte ser och att hjälpa våra klienter till bättre affärer. Vi ser våra kunder i sitt entreprenörskap och skapar de bästa juridiska förutsättningarna för de visioner de har. Sedan 2014 har advokatfirman Goddaslaw hjälpt sina kunder att genomföra framgångsrika affärer och projekt.

En utav våra expertområden är fastighets- och entreprenadrätt och vi biträder våra klienter från tidiga skeden med markförvärv, genomgång eller framtagande av detaljplan, fastighetsbildningsfrågor, bygglovsprocess. Vi hjälper vidare med entreprenadupphandling, upprättande av entreprenadavtal och vi hjälper exploatörer att bygga upp en bostadsrättsförening från början till överlämnande till medlemmarna. Vi har självfallet en gedigen processkunskap och att företräda våra klienter i tvister.

Bland våra klienter finns framstående svenska företag och organisationer. Vårt grundläggande mål är att alltid överträffa våra klienters förväntningar och vara en långsiktig samarbetspartner. Vi strävar efter att växa starkare tillsammans med våra klienter.

Scroll to Top