AB Svensk Värme

Om oss

Vår kärnverksamhet fokuserar på produktions, process och energisystem i funktion och balans.
Våra kunder är industrier inom Energi -Kraft, Process, samt tillverkning. Vårt sortiment innehåller även produkter och tjänster för produktion av fastigheter samt drift och underhåll av fastigheter. Vi tillverkar och marknadsför egen utrustning för miljöriktiga energisparåtgärder inom energi, värme och kyla.

Markerad produkt

Barnova Technocat

Vid avgasning fylls vakuumröret helt med systemmedia. När avgasaren startas antingen i intervall eller kontinuerligt driftläge, suger pumpen media ur vakuumröret och bildar ett undertryckvakuum i vakuumröret. I denna process frigörs i mediet bundna gaser som ventileras via avluftare i vakuumrörets topp då pumpen stoppas och nytt media fylls på i vakuumröret. Denna operation repeteras i enlighet med inställda parametrar för intervall eller kontinuerlig avgasningsprocess. Kontinuerlig temperaturövervakning säkerställer att inga skador uppstår och därmed minskar reparationskostnaderna. Techonocat har som tillbehör den revolutionerande funktionen att kunna mäta syre-mängden i mediet. Syremängdsmätningen i mg/l är Barnova Techoncats nr 1 i innovation. Detta innebär att avgasaren endast startar avgasningsprocessen då de förinställda gränsvärdena är uppnådda. Detta håller mediet fritt från syre och andra gaser och förhindrar korrosionsprocessen att fortsätta.

Läs mer »

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top