Vinnare STORA PRODUKTIVITETSPRISET tilldelades av Riksorganisationen Svenskt Underhåll

Beskrivning​

JURYNS MOTIVERING
Leverantören har på ett detaljerat sätt påvisat bestående
sänkningar av kostnaderna för drift-, service- & underhåll,
energiförbrukningen samt reinvesteringar hos olika kunder.
Leverantören har kunnat påvisa att deras kunder uppnår en
högre produktivitet & ökad lönsamhet över en lång
tidshorisont.
Resultaten är verifierade av kunderna genom en redovisning av
ett stort antal referens case

BEDÖMNINGSKRITERIER
De lönsamhetshöjande effekterna väger tyngst bedömningen men
även graden av ett visionärt nytänkande & hur utvecklingsarbetet
bedrivits samt miljökonsekvenser värderas av juryn. Nya idéer &
innovationer prioriteras således högre än befintliga lösningar.
Bedömningen baseras på faktiskt uppnådda & av kunden verifierade
resultat.

PRISET
Stora Produktivitetspriset är ett nordiskt leverantörspris & delas ut på Underhållsmässan sedan 1990 & som går vart annat år.
www.SvensktUnderhåll.se utser & presenterar vem som vinner det prestigefyllda vandringspriset

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top