Ocab

Om oss

Ocab etablerades redan 1964. Sen dess har vi hjälpt fastighetsägare och andra intressenter med att sanera efter bränder, vattenskador, mögel, asbest, klotter, radon och luktproblem. Vi utför också tjänster som fogning, brandtätning, rivning, läcksökning och inomhusmiljöutredningar. Ocab har jour dygnet runt året om.

Markerad produkt

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top