Event
Kategorier
Utställare från
Kategorier
Sortera  
23 Results

Nätverksfrukost med HBV

Att mäta är att veta

Att mäta sitt klimatavtryck ger förutsättningar för att styra och därmed påverka verksamheters klimatpåverkan. Allmännyttans inköpsfunktion HBV mäter sina 374 medlemmars koldioxidutsläpp och därmed deras klimatpåverkan. Den data som genereras ger kunskap och kan användas för att göra prioriteringar och förbättringar för ett mer hållbart samhälle.
Ville Gruner beskriver arbetet med att mäta och redovisa allmännyttans klimatavtryck tillsammans med kollegorna Olle Wiman och Rosanna.

Läs mer »

Fastighetsägarens och fastighetsskötarens AI-vertyg

Fastighetsägarens och fastighetsskötarens AI-vertyg

Artificiell Intelligens, AI, i smarta hem, både nybyggnationer och befintliga byggnader, är något som många eftersträvar. AI är i ropet men vad kan man verkligen göra idag och vad kan hända härnäst? Vad kan fastighetsägarna och fastighetsskötarna använda AI till? Anne Håkansson kommer att berätta om AI-tekniker och ge sin syn på vilka slags möjligheter som finns att tillgå för fastigheter och i dess närområde, som både fastighetsägarna och fastighetsskötarna kan nyttja.

Anne Håkanssons forskning ligger inom datavetenskap med fokus på AI och resonemangstrategier för olika tillämpningsområden, bland annat automatiserande av industrier, hälsovård, e-handel och miljökonsekvensbedömning. Hon har arbetat med olika verksamheter, t ex KTH Live-In-Lab, Stockholm och Big database.

Läs mer »
Scroll to Top