Trygghetsproblematiken i utsatta områden – vad kan fastighetsägare göra?

I Sverige finns idag ett 60-tal områden som polisen definierar som utsatta eller särskilt utsatta. Dessa områden kännetecknas bland annat av att kriminella individer och strukturer har stor inverkan på lokalsamhället vilket medför utmaningar också för fastighetsägare. På uppdrag av Fastighetsägarna och Fastighetsakademin har Stiftelsen Tryggare Sverige kartlagt trygghetsproblematiken, ur ett fastighetsägarperspektiv, i utsatta områden samt tagit fram en handledning för hur fastighetsägare kan arbeta för att förebygga och förhindra brott och otrygghet i dessa miljöer. Projektet finansieras av ett stort antal fastighetsägare, bl.a. Stena, Wallenstam, Balder, Sigillet, Bostadsbolaget, Gårdstensbostäder, Victoria Park och Familjebostäder.

Scroll to Top