Höj fastighetsvärdet med grönska!

Odla i staden – var och hur ska det gå till? Och vem vinner på det? Ulrika Flodin Furås på Gatsmart ger dig konkreta tips på hur du som fastighetsägare kan nyttja outnyttjade platser i ditt fastighetsbestånd till odling och grönska för att skapa gemenskap, höja fastighetens värde och dessutom bidra till bättre klimat, mer biologisk mångfald och fler bin och insekter i staden. Moderator: Florence Oppenheim, Tidningen Utemiljö.

Officiell scensponsor till scen 2 är Spacewell: https://spacewell.com/sv/

Scroll to Top