Är du beredd på det värsta? Hot mot kommersiella fastigheter.

Idag behöver jag som fastighetsägare hantera fler risker och  hot mot min fastigheter än tidigare men vilka risker är rimligt och möjligt att skydda sig mot? Översvämningar, elbortfall, värmebölja men också kriminalitet och aktörer som vill komma åt hyresgästernas kunskap är idag en realitet för oss alla. Vad kan jag göra för att mina fastigheter ska vara mer robusta och självförsörjande oavsett vad risken eller krisen omfattar? Vad är en klimatförändringsutredning? Finns det ekonomi med att ha en mindre sårbar fastighet? Vad bör jag tänka på innan jag köper en fastighet? Hur kan fastigheter vara öppna och välkomnande samtidigt som vi skyddar värdefull information som hanteras i den? Är teknik hela lösningen eller hur kan jag jobba med avtal för att öka fastighetens robusthet?

Vi pratar i denna panel om hot och risker men framförallt om lösningar som är möjliga för olika typer av fastigheter.

Panelen leds av Lars Brånn, Affärsområdeschef Resiliens, Ramboll

Deltar gör bland andra Anders Gidrup, Säkerhetschef, Locum och Mikael Östling, Deputy President, KTH

Scroll to Top