Är du beredd på det värsta? Hot mot kommersiella fastigheter.

Idag förekommer hot mot fastigheter som för några år sedan var ovanliga. Förutom kriminalitet och terrorism så kan idag även främmande makt hota fastighetsägarens bestånd och hyresgäster. Idag kan också fastighetsföretag drabbas av förtalskampanjer, särskilt om det bedrivs samhällsviktig och känslig verksamhet. Ägnar sig hyresgästerna åt innovation av betydelse för Sveriges säkerhet så måste man som fastighetsägare veta vad lagstiftningen säger. Logistikfastigheter är också särskilt utsatta liksom fastigheter som har myndigheter som hyresgäster. Skyddslagen ställer krav på att verksamheten och fastigheten skall kunna skydda sig mot obemannade flygande farkoster, något som mycket få har förmåga till.

Vi pratar i denna panel om hot och risker men också om lösningar. Hur har offentliga aktörer löst skyddet av sina verksamheter och hur hanterar man känslig verksamhet t.ex. innovation och högteknologiska system som inte får hamna i orätta händer?

Panelen leds av Freddy Jönsson Hanberg, strategisk rådgivare på försvarsföretaget MW Group.

I panelen ingår Hans Brun, forskare med förflutet på Försvarshögskolan, expert på internationell terrorism, Catarina Fritz, vVD på Akademiska hus, Gustaf Ljunggren, VD på Orio Logistics och Karl-Erik Hagström, tidigare biträdande GD på Fortifikationsverket.

Scroll to Top