Trygghetscertifiering av fastigheter

Frågor som rör säkerhet och trygghet har blivit allt viktigare för fastighetsägare. Som ett sätt att utveckla och kvalitetssäkra fastighetsägares trygghetsarbete har den oberoende och icke-vinstdrivande tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram en modell för att Trygghetscertifiera fastigheter. Modellen bygger på branschstandarden BoTryggt2030 och principerna i CPTED. Trygghetscertifiering av fastigheter, offentlig miljö etc. bidrar till att professionalisera säkerhets- och trygghetsarbetet. Det stärker också varumärket för de aktörer som vill skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Certifieringen är även en signal från fastighetsägaren till de som bor, vistas och verkar i området att frågorna är viktiga, vilket kan stärka de boendes tillit till fastighetsägare och kommun. Internationellt finns goda erfarenheter av denna typ av certifiering. Exempelvis visar studier från Storbritannien och Nederländerna att exempelvis inbrott har minskat med cirka 90 procent i nyproducerade fastigheter som certifierats. I befintlig bebyggelse som certifierats är minskningen cirka 60-70 procent.

Scroll to Top